RASFF Портал
Поддршка    Помош    Најави се
Листа на известувања     Ново пребарување

Листа на известувања

класификација на нотификацијадата на нотификацијаземја на нотификацијапредметкатегорија на производтип
одбиено од граница 15.03.2018МАКЕДОНИЈА јоден број и линолна к-на зголеменимасти масла Храна
информација 20.06.2018МАКЕДОНИЈА olovoматеријали кои што доаѓаат во контакт со храната Производи и материјали кои што доаѓаат во контакт со храната
одбиено од граница 24.04.2018МАКЕДОНИЈА Oxamylовошје и зеленчук Храна
04.04.2018МАКЕДОНИЈА Pirimifos methyl i Fenitrothionовошје и зеленчук Храна
одбиено од граница 04.04.2018МАКЕДОНИЈА kaptanовошје и зеленчук Храна
одбиено од граница 25.04.2018МАКЕДОНИЈА Јод од Калиум јодаттревки и зачини Храна
одбиено од граница 25.04.2018МАКЕДОНИЈА Јод од Калиум јодаттревки и зачини Храна
информација 09.03.2018МАКЕДОНИЈА месо и производи од месо (освен живина) Храна
информација 09.03.2018МАКЕДОНИЈА Salmonellaмесо и производи од месо (освен живина) Храна
Алерт 30.05.2018МАКЕДОНИЈА salmonella heidelbergживинско месо и производи од живинско месо Храна
одбиено од граница 23.03.2018МАКЕДОНИЈА S.Heidelbergживинско месо и производи од живинско месо Храна
одбиено од граница 23.03.2018МАКЕДОНИЈА Campylobacter spp.живинско месо и производи од живинско месо Храна