Истечено време за сесија
Повторно најавете се во системот за да ја обновите врската со серверот.

Доколку продолжи да се јавува оваа порака
Општа грешка во системот!
побарајте подршка.

За техничка подршка јавете се на телефонските броеви:

- од понеделник до петок, од 8:00 до 18:00 часот:
  071 294 866

- од понеделник до петок, од 8:00 до 17:00 часот:
  02 3 111 123 или

- надвор од периодот за телефонска поддршка има on-line подршка

Испратете порака со краток опис на функцијата која ја предизвикува пораката (местото на кликање) и време (час), за да можеме дај детектираме грешката и да ја одстраниме.
E-Адреса: info@kips.com.mk

Тим за подршка
Кипс - ком